Redovisning av stipendier

Forskningsstipendier som beviljats för perioden 2022-2023 bör redovisas 15.12.2023. Forskningstiden kan förlängas med två år varefter redovisning bör inlämnas senast 31.3.2026.

Fortbildnings- och projektstipendier skall redovisas så snart som
möjligt efter att projektet slutförts, dock senast 30.6.2024.

Uppskov av redovisning ansöks via ansökningsprogrammet.

Hela redovisningsprocessen sker elektroniskt.

Om stipendiet inte använts för det ansökta ändamålet kan stipendiet återkrävas.

Klicka här för att logga in och redovisa