Stiftelsens instrument

Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse äger ett flertal instrument, varav en del finns på museet och en del innehas av stipendiater.

Bergonzi-violinen

Violinen är byggd av Carlo Bergonzi (1683–1747) år 1732 i Cremona. I den italienska staden tillverkades under det sjuttonde och adertonde seklet stränginstrument av fullständigt enastående kvalitet. Den stora hemligheten i de gamla värdeinstrumenten var lackets recept och det utomordentliga och välvalda virket. Carlo Bergonzi var Antonio Stradivarius’ elev och violinerna som de byggde har ett världsrykte som är obestridligt. Instrumenten är synnerligen eftersökta än i dag bland professionella musiker. Stiftelsen köpte violinen år 2005 av Paavo Berglund som önskade att violinen skulle stanna i finländsk ägo. Violinen ägdes före honom av bl.a. Isaac Stern.

Bergonzi-violinen innehavs för närvarande av Minna Pensola, som du kan läsa mera om på hennes hemsida www.minnapensola.fi.


Rombach-violinen

Stiftelsen lät göra en exakt kopia av Bergonzi-violinen. Den byggdes 2008 av violinbyggarna Johann Rombach och Masayuki Komatsu i Wien. Violinen är deponerad hos Sibelius-Akademin för vidare utlåning åt elever i slutskedet av sina studier. Violinen innehas för närvarande av Yonatan Quemado.

Signes flygel

Musiken har alltid klingat på Villa Gyllenberg. Signe Gyllenbergs gamla flygel står på hedersplats i vardagsrummet. Den gamla flygeln är restaurerad.

Steinway-flygel

År 1998 köptes en vit Steinway flygel till galleriet. Eva Ollikainen var den första som spelade en pianokonsert och efter henne har artister som Gergely Bogányi, Robert Wells, Antti Siirala, Erik T. Tawaststjerna, Gustav Djupsjöbacka, Leif Segerstam m.fl. uppträtt. Flygeln grundrenoverades år 2013.

Harpan

Salvi Iris Gold-harpan köptes 2001. Harpisten Marjatta Haahti rekommenderade en klassisk konsertharpa som passar i akustiken och atmosfären på museet. Harpan har trakterats av Riitta Paavola, Lily-Marlene Puusepp, Päivi Viitanen, Saija Lahtinen för att nämna några av artisterna. 1.10.2015 deponerades harpan hos Sibelius-Akademin för att utlånas åt begåvade musikstuderande för ett år i taget. Harpans nuvarande innehavare är Bengi Canatan.

Cembalon

Instrumentfamiljen utökades år 2002 med en cembalo av märket Neupert. Cembalon är deponerad hos Sibelius-Akademin och lånas ut åt studenter i behov av ett övningsinstrument eller används vid övningar och konserter i Musikhuset.