Kontakt

Kontaktuppgifter

Georgsgatan 4 A 5
00120 Helsingfors stiftelsen@gyllenbergs.fi 09 647390

Personal

Jannica Fagerholm

Jannica Fagerholm

Verkställande direktör

Allmänt ledarskap, placeringar

jannica.fagerholm@gyllenbergs.fi
Tuomas Laatikainen

Tuomas Laatikainen

Museimästare

Registrator, utställningstekniker, fastighetsskötare

tuomas.laatikainen@gyllenbergs.fi
Antonia Laszlo

Antonia Laszlo

Stipendie- och kommunikationsansvarig

Stipendier, kommunikation

antonia.laszlo@gyllenbergs.fi
Lotta Nylund

Lotta Nylund

Intendent

Utställningar, samlingen, låneförfrågningar

lotta.nylund@gyllenbergs.fi
Siiri Oinonen

Siiri Oinonen

Publik- och programansvarig

Kommunikation, evenemang, museibutik, bildförfrågningar

siiri.oinonen@gyllenbergs.fi
Sofia Simelius

Sofia Simelius

Amanuens

Samlingen

Studieledig
Wilhelm Sjöberg

Wilhelm Sjöberg

Ekonomiansvarig

Ekonomi, fastigheter

wilhelm.sjoberg@gyllenbergs.fi
Gabriella Tjeder-Kajander

Gabriella Tjeder-Kajander

Projektkoordinator

Administration; kansliet/museet, evenemang

gabriella.tjederkajander@gyllenbergs.fi
Kira Toikka

Kira Toikka

Utställningsassistent

Samlings- och utställningsarbete

kira.toikka@gyllenbergs.fi