” Grunden för hela mitt liv har varit en önskan att följa sanning och rätt”

— Ane Gyllenberg

Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse understöder medicinsk forskning inom psykosomatik och antroposofi samt upprätthåller konstmuseet Villa Gyllenberg.

Stiftelsen köper två verk av Schjerfbeck till samlingen och delar ut 3 miljoner för medicinsk forskning

Läs mer
Stiftelsen köper två verk av Schjerfbeck till samlingen och delar ut 3 miljoner för medicinsk forskning