” Grunden för hela mitt liv har varit en önskan att följa sanning och rätt”

— Ane Gyllenberg

Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse understöder medicinsk forskning inom psykosomatik och antroposofi samt upprätthåller konstmuseet Villa Gyllenberg.