Stipendier

Stiftelsen understöder medicinsk forskning särskilt gällande psykets inverkan på det fysiska samt blodforskning. Forskningen bör basera sig på god medicinsk praxis eller den kunskapsväg som Rudolf Steiner utstakat. Den medicinska forskningen inom detta område understöds genom beviljandet av stipendier och understöd för forskning och fortbildning. Stiftelsen anordnar även medicinska symposier.