Verksamhet

Stiftelsen stöder genom stipendier forskning inom psykosomatisk medicin och blodforskning samt antroposofisk medicinsk forskning som grundar sig på Rudolf Steiners kunskapsväg vilken fokuserar på andlighetens och själslighetens betydelse för människan som helhet. Inom denna genre stöder stiftelsen även fortbildning gällande medicinska terapier inom antroposofisk medicin och utgivande av litteratur.

Stiftelsen främjar det medicinska kunnandet och nätverkandet genom att ordna symposier inom de forskningsområden som anknyter till stiftelsens syfte.

Verksamheten på Villa Gyllenberg har som mål att öka förståelsen för Signe och Ane Gyllenberg och deras insatser som grundare av stiftelsen och som konstsamlare.

I den stämningsfulla gamla villan får besökaren stiga in i en konstsamlares hem från mitten av 1900-talet. Temautställningar arrangeras i det nybyggda galleriet och här hålls även de omtyckta konserterna.

Stiftelsen vill öka kulturens och andlighetens betydelse i samhället samt skapa en plattform för upplevelser, tankar och diskussion.