Symposium

Symposier är ett sätt att uppfylla stiftelsens syfte. Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse har sedan 1972 arrangerat symposier med teman som anknyter till den medicinska sektorn som stiftelsen stöder med sina stipendier. Ett konstsymposium ordnades 2020.

Symposierna efter år 2000 har haft tvärvetenskapliga teman vilket medfört intressanta dialoger mellan olika vetenskapsinriktningar. De inbjudna föreläsarna har kommit från hela världen och har med sina föreläsningar berikat vårt lands medicinska kunnande.