Hyresbostäder

Stiftelsen äger två bostadshus i Helsingfors: Villagatan 27 och Georgsgatan 4. Därtill äger stiftelsen lägenheter på Tölögatan 34. Merparten av stiftelsens bostäder består av 1-3 rum. I husen finns ett mindre antal större familjebostäder.

Man kan ansöka om bostäder genom att fylla i bostadsansökningsblanketten på denna sida. Ansökan är i kraft ett år, varefter den bör förnyas.

Disponent för alla stiftelsens hus är disponentbyrå Estlander & Co, tfn. 010-8370800. Frågor gällande stiftelsens hyresbostäder riktas till disponetbyrån.

Fastigheternas servicebolag:

Georgsgatan 4

Nasta Asta, 0400 325 755

Villagatan 27

Kiinteistöpalvelu Kurkiaura Oy, 050 512 5185

kurkiaura(a)kurkiaura.fi

Tölögatan 34

Huolto 39 Oy, 0400-474637

Bostadsansökan

Här kan du göra en bostadsansökan

Ansökningsblankett för signe och ane gyllenbergs stiftelses hyresbostäder

Sökandens personuppgifter

Personuppgifter för make/maka/sambo

Övriga inflyttare