Hyresbostäder

Stiftelsen äger två bostadshus i Helsingfors: Villagatan 27 och Georgsgatan 4. Merparten av stiftelsens bostäder består av 1-3 rum. I husen finns ett mindre antal större familjebostäder.

Man kan ansöka om bostäder genom att fylla i bostadsansökningsblanketten på denna sida. Ansökan är i kraft ett år, varefter den bör förnyas.

Disponent för alla stiftelsens hus är disponentbyrå Estlander & Co, tfn. 010-8370800. Frågor gällande stiftelsens hyresbostäder riktas till disponetbyrån.

Fastigheternas servicebolag:

Georgsgatan 4

Nasta Asta, 0400 325 755

Villagatan 27

Kiinteistöpalvelu Kurkiaura Oy, 050 512 5185

kurkiaura(a)kurkiaura.fi

Bostadsansökan

Här kan du göra en bostadsansökan

Ansökningsblankett för signe och ane gyllenbergs stiftelses hyresbostäder

Sökandens personuppgifter

Personuppgifter för make/maka/sambo

Övriga inflyttare