Stiftelsen

"Det som i tiden lyckats tillskriver jag ej egen förtjänst, det var enligt min livsåskådning ett resultat av öde, fatum eller Gud"
– Ane Gyllenberg

Stiftelsens syfte är enligt Signe och Ane Gyllenbergs vilja att understöda medicinsk forskning med fokus på psykets inverkan på kroppen samt blodforskning. Därtill är stiftelsens uppgift att upprätthålla och förkovra Signe och Ane Gyllenbergs konstsamling och ha den tillgänglig för allmänheten i grundarnas forna hem och det anslutna galleriet.