Följade ansökningsperiod för Steinerfondens fortbildnings- och projektstipendier är 24.12.2022-31.1.2023!

Styrelse och personal

Styrelse

Ordförande: Professor Per-Henrik Groop

Viceordförande och skattmästare: ED, DI Kaj Hedvall

Medlemmar:

Fil.mag. Berndt Arell

MD Henrik Enckell

VH Susanne Homén-Lindberg

Docent Ruth Illman

Fil.mag. Kai Kartio

Professor Mikael Knip

Professor Tom Pettersson

Docent Viveca Söderström-Anttila

ED Hanna Westman

Sekreterare: VD Jannica Fagerholm

Nämnder

Medicinska sakkunnignämnden

Professor Per-Henrik Groop, ordf.

MD Henrik Enckell

Professor Mikael Knip

Professor Tom Pettersson

Docent Viveca Söderström-Anttila

Museinämnden

Fil.mag. Berndt Arell, ordf.

Professor Per-Henrik Groop

Docent Ruth Illman

Fil.mag. Kai Kartio

Finansrådet

ED, DI Kaj Hedvall

Professor Per-Henrik Groop

VH Susanne Homén-Lindberg

ED Hanna Westman

Styrelse 2021
Övre raden - Tom Pettersson, Hanna Westman, Kai Kartio, Susanne Homén-Lindberg, Berndt Arell, Mikael Knip, Ruth Illman. Nedre raden - Per-Henrik Groop, Viveca Söderström-Anttila, Kaj Hedvall, Henrik Enckell

Personal

Jannica Fagerholm

Jannica Fagerholm

Verkställande direktör

Allmänt ledarskap, placeringar

jannica.fagerholm@gyllenbergs.fi
Tuomas Laatikainen

Tuomas Laatikainen

Museimästare

Registrator, utställningstekniker, fastighetsskötare

tuomas.laatikainen@gyllenbergs.fi
Antonia Laszlo

Antonia Laszlo

Stipendie- och kommunikationsansvarig

Stipendier, kommunikation

antonia.laszlo@gyllenbergs.fi
Lotta Nylund

Lotta Nylund

Intendent

Utställningar, samlingen, låneförfrågningar

lotta.nylund@gyllenbergs.fi
Siiri Oinonen

Siiri Oinonen

Publik- och programansvarig

Kommunikation, evenemang, museibutik, bildförfrågningar

siiri.oinonen@gyllenbergs.fi
Sofia Simelius

Sofia Simelius

Amanuens

Samlingen

sofia.simelius@gyllenbergs.fi
Wilhelm Sjöberg

Wilhelm Sjöberg

Ekonomiansvarig

Ekonomi, fastigheter

wilhelm.sjoberg@gyllenbergs.fi
Gabriella Tjeder-Kajander

Gabriella Tjeder-Kajander

Projektkoordinator

Administration; kansliet/museet, evenemang

gabriella.tjederkajander@gyllenbergs.fi