Fakturering

Vi hanterar våra inköpsfakturor via EmCe365 -tjänsten och tar helst emot elektroniska fakturor. Serviceoperatören vi använder är Apix Messaging Oy.

Uppgifter som behövs för att skicka oss en elektronisk faktura:

Namn: Signe & Ane Gyllenbergs stiftelse sr

FO-nummer: 0221097-6

Nätfaktureringsadress/EDI-kod: 003702210976

Förmedlarens namn eller kod: 003723327487

Förmedlare: Apix

Vänligen använd nätfaktureringsadressen 003723327487 och förmedlarkoden DABAFIHH ifall du använder någon av följande banker för att skicka elektroniska fakturor: Danske Bank, Handelsbank, Ålandsbank, S-Pankki, Sparbankerna, Aktia Sparbank eller POP Bank.

Ifall du inte kan skicka fakturan som e-fakturan ber vi dig skicka den till vår skanningstjänst via e-post (faktura som pdf-bilaga): FI02210976@scan.emce365.fi

Eller per post till:

Signe & Ane Gyllenbergs stiftelse sr
@003702210976@
PL 1000
00781 Helsinki

OBS! Endast fakturor till ovanstående adress. Övrig post fortsättningsvis till

Signe & Ane Gyllenbergs stiftelse sr
Georgsgatan 4 A 5
00120 Helsingfors