Symposium

Symposiumit toimivat keinona täyttää säätiön tehtävää. Vuodesta 1972 Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö on järjestänyt symposiumeja säätiön stipendeillä tukemaan lääketieteelliseen sektoriin liittyen. Vuonna 2020 järjestettiin taide symposiumi.

Vuoden 2000 jälkeen symposiumit ovat olleet teemoiltaan monitieteellisiä, mikä on tuottanut mielenkiintoisia vuoropuheluja eri tieteensuuntausten välillä. Luennoitsijat ovat tulleet ympäri maailmaa ja ovat luennoillaan rikastuttaneet maamme lääketieteellistä osaamista.