Sijoitukset

Säätiön sijoitustoiminnan tavoitteena on sijoitustuotto joka mahdollistaa säätiön tarkoituksen toteuttamisen ja yli ajan toiminnan laajentamisen.

Sijoitustoimintaa ohjaa pitkäjänteisyys ja tavoite saavuttaa paras mahdollinen riskikorjattu tuotto yli suhdannevaihteluiden.

Sijoitustuottojen tulee

  • kattaa lääketieteellisen apurahatoiminnan, museotoiminnan, hallinnon ja muun toiminnan vuosittaiset kulut
  • arvonnousun kautta turvata inflaation ylittävän pääoman karttumisen

Säätiö on sitoutunut kestävyyteen sijoitustoiminnassaan (ESG). Tämä tarkoittaa, että kestävyystekijät, tuotto-odotuksen ja riskin ohella, huomioidaan sijoituspäätöksissä.

fi