Steiner-rahaston jatkokoulutus- ja projektiapurahojen seuraava hakuaika on 24.12.2022-31.1.2023! Tämä apurahahaku EI koske tutkimusapurahoja!

Sijoitukset

Säätiön sijoitustoiminnan tavoitteena on sijoitustuotto joka mahdollistaa säätiön tarkoituksen toteuttamisen ja yli ajan toiminnan laajentamisen.

Sijoitustoimintaa ohjaa pitkäjänteisyys ja tavoite saavuttaa paras mahdollinen riskikorjattu tuotto yli suhdannevaihteluiden.

Sijoitustuottojen tulee

  • kattaa lääketieteellisen apurahatoiminnan, museotoiminnan, hallinnon ja muun toiminnan vuosittaiset kulut
  • arvonnousun kautta turvata inflaation ylittävän pääoman karttumisen

Säätiö on sitoutunut kestävyyteen sijoitustoiminnassaan (ESG). Tämä tarkoittaa, että kestävyystekijät, tuotto-odotuksen ja riskin ohella, huomioidaan sijoituspäätöksissä.

Placeringarnas fördelning FI