Toiminta

Säätiö tukee apurahoin tutkimusta psykosomatiikan ja verentutkimuksen saralla. Säätiö tukee myös antroposofista lääketieteen tutkimusta joka pohjautuu Rudolf Steinerin opintiehen ja tutkii henkisyyden ja sielullisuuden vaikutusta ihmiseen kokonaisuutena. Tähän aihepiiriin liittyen säätiö tukee antroposofisten hoitoterapioiden jatkokouluttautumista sekä alan kirjallisuuden julkaisemista.

Säätiö edistää lääketieteellistä osaamista ja verkostoitumista järjestämällä symposioita jotka liittyvät säätiön tukemaan lääketieteelliseen aihepiiriin.

Villa Gyllenbergin toiminnan tarkoitus on lisätä kiinnostusta Signe ja Ane Gyllenbergin elämäntyötä kohtaan niin henkilöinä, säätiön perustajina kuin taiteen keräilijöinä.

Tunnelmallisessa vanhassa huvilassa kävijälle avautuu taiteenkeräilijän koti, joka rakennettiin 1900-luvun puolivälissä. Teemanäyttelyitä järjestetään museon yhteyteen rakennetussa galleriassa, jossa myös pidetään yleisön suosimia konsertteja.

Säätiö tahtoo lisätä kulttuurin ja henkisyyden merkitystä yhteiskunnassa. Museo luo toiminnallaan puitteet elämyksille, ajatuksille ja keskusteluille.