Suuntalinjat ja jakoperusteet

Suuntalinjat

Signe ja Ane Gyllenbergin säätiön lääketieteelliseen toimintaan kuuluvat apurahojen jako joka toinen vuosi, yliopistojen tukeminen sekä symposiumien järjestäminen.

Apurahat

 • Säätiö pyrkii tukemaan korkealaatuista tutkimusta kuitenkaan ohjaamatta tutkimuksen suuntaa.
 • Säätiö tukee ensisijaisesti suomalaista tutkimusta, mutta voi tukea myös ulkomaisia tutkijoita tai tutkimusryhmiä.
 • Apurahojen jakoperusteet noudattavat säätiön sääntöjä ja lääketieteellisen toiminnan ohjesääntöjä.
 • Ohjeet apurahojen hakemista varten löytyvät kotisivuiltamme kohdasta hakuohjeet.

Symposiumit

 • Symposiumit toimivat keinona täyttää säätiön tehtävä.
 • Lääketieteellinen asiantuntijalautakunta päättää teemasta, joka tulee liittyä Signe ja Ane Gyllenbergin tukemaan lääketieteelliseen aihepiiriin.

Apurahojen jakoperusteet

Apurahojen jakoperusteet noudattavat säätiön sääntöjä ja lääketieteellisiä ohjesääntöjä.

Yleislääketieteellinen rahasto tukee tutkimustyötä jonka aihe on

 • Lääketieteellinen psykosomatiikan tutkimus, lähtökohtana miten psyyke vaikuttaa kehoon
 • Tutkimus jossa psykosomaattinen lähtökohta on laajennettu käsittämään psyko-sosionomisia kysymyksiä
 • Psykosomaattiset sairaudet
 • Verisairaudet
 • Psyykkisten tekijöiden vaikutus vereen ja verenkiertoon, psyykkisten tekijöiden vaikutus toisiin elimiin, siihen mekanismiin, joka välittää niiden vaikutuksen kehoon
 • Psykodynamiikka joka tutkii psykosomaattisia oireita ja yrittää kuvantaa niiden psykosomaattisia yhteyksiä

Steiner-rahasto tukee lääketieteellistä tutkimustyötä jonka aihe on

 • Rudolf Steinerin viitoittaman antroposofisen lääketieteen tutkimus
 • Psykosomatiikka Rudolf Steinerin näkemyksen pohjalta
 • Ihmisen henkisen, sielullisen ja fyysisen rakenteen tietämyksen kartuttaminen ja minän merkityksen ymmärtäminen
 • Moraaliarvojen vaikutus ihmisen terveyteen
 • Yllä mainittujen seikkojen jatkuva vuorovaikutus ja perusteellinen kokonaisvaltainen ihmisen tutkimus
 • Palliatiivisen hoidon tutkimus
 • Biodynaamisen viljelyn tutkimus

Steiner-rahaston jatkokoulutus- ja projektiapurahoja myönnetään

Järjestäjille

 • Antroposofisen lääketieteen jatkokoulutuksen järjestäminen lääkäreille
 • Antroposofisen jatkokoulutuksen järjestäminen antroposofisille terapeuteille
 • Hoitopedagogiikan jatkokoulutuksen järjestäminen Steiner-pedagogeille

Osallistuminen antroposofiseen jatkokoulutukseen, konferensseihin ja työpäiviin jotka ovat suunnattuja

Lääkäreille

 • Antroposofisen lääketieteen jatkokoulutus

Antroposofisille terapeuteille, näihin terapioihin lukeutuvat

 • Hoitoeurytmia
 • Kuvataideterapia
 • Musiikkiterapia
 • Puhetaideterapia
 • Hieronta ja ulkoiset hoidot
 • Biografiatyö ja antroposofinen psykoterapia
 • Palliatiivisen hoitotyön terapiat
 • Kirofonetiikka

Steiner-pedagogeille

 • Hoitopedagoginen jatkokoulutus

Biodynaamisen viljelyyn liittyviä koulutuksia ja projekteja

Kirjallisuuden julkaisutoiminta