Apurahansaajat

Yleislääketieteellinen rahasto, tutkimusapurahat 2024-2025


Aatsinki Anna-Katariina Toiminnalliset vatsaoireet, psykosomaattiset tekijät ja suolistomikrobisto: FinnBrain-tutkimus 10 000
Aatsinki Milla Äidin raskaudenaikaisen ravitsemuksen ja metabolisen terveyden yhteys lapsen neurokognitiiviseen kehitykseen ja lapsen syömistottumuksiin vaikuttavat tekijät 10 000
Adhikari Sadiksha Exploring intratumor heterogeneity and clonal evolution in Acute myeloid leukemia using whole exome sequencing and single-cell DNA sequencing 2 500
Ahlqvist-Björkroth Sari Vuorovaikutteinen ultraääni raskaana olevan naisen tukena -tutkimus 10 000
Axelsson Erland Vad mer än rädsla? Grundläggande frågor om grundemotioner vid långvarig somatisk symtombörda 4 000
Balasubramanian Shanthi Keerthanaa Brain derived extracellular vesicles isolated from blood as less-invasive diagnostics for mental and brain disorders 7 500
Brück Oscar From Bone Marrow Morphotypes to Machine-Assisted Disease Surveillance of AML Patients 10 000
Ekholm Eeva Vuorovaikutteinen ultraääni riskiraskaudessa - 10 000
Eldfors Samuli Mechanisms of Resistance to CHK1 Inhibitors in Myelodysplastic Syndromes and Acute Myeloid Leukemia 20 000
Engberg Elina Sociodemographic Factors, Parental Mental Health and Movement Behaviours in the Early Years – the SUNRISE Finland study 28 000
Harju Harri Aivojen ja muun kehon toiminnalliset yhteydet ja niiden muutokset 30 000
Haveri Laura Pikkukeskosena syntyneiden nuorten toiminnanohjaus, työmuisti ja akateeminen suoriutuminen 11–17 vuoden iässä (PIPARI-osatutkimus) 8 000
Heikkilä Katriina Stressful Life Events and the Risk of Physical-mental Multimorbidity 40 000
Hein Emil Sleeping brain dynamics following interventions before and during sleep - an experimental investigation 30 000
Hovatta Iiris Comorbidities and genetic correlation of anxiety and somatic illnesses 35 000
Huhtala Saija Moniaistisen luontointervention vaikuttavuus lasten verinäytteenottotilanteessa 12 000
Huovinen Venla FinnBrain-kohorttitutkimus 16 000
Hyytiäinen Veronika Sosioekonomisen aseman yhteys aivoverenkiertohäiriöön nuorella iällä - Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966 6 000
Ilola Jaakko Pitkittyneen kivun ja kronotyypin yhteydet – systemaattinen katsaus 4 000
Jallow Jandeh ADHD:n varhaiset riskitekijät 2 500
Juntunen Pauliina Interrelations between Mother-Child Interaction Quality, Child Executive Function Development and Related Child Brain Networks in the FinnBrain Birth Cohort Study 17 000
Jussinniemi Laura Early Stress and Cardiometabolic and Pulmonary Health of Adults Born Preterm Entering Middle Age - Two Country Birth Cohort Study 26 000
Jylhävä Juulia Does stress accelerate biological aging? Genetically informed and causal inference approaches in large European samples 25 000
Kajantie Eero Varhainen stressi, kardiometabolinen ohjelmoituminen ja ylisukupolvinen terveys ennenaikaisesti syntyneillä 40 000
Kalland Mirjam Families First - the impact of childhood experiences, (marital) relationship, parental mentalizing and support on family health and child development 15 000
Kalso Eija Emotioner, sömn, smärta och livskvalitet hos patienter med svår endometrios 30 000
Kanerva Eetu Maternal mental health disorders and their associations with offspring asthma 12 000
Karlsson Hasse FinnBrain Birth Cohort Study – Neurodevelopment and Vulnerability to Stress 25 000
Karlsson Linnea Raskaudenaikainen stressialtistus ja lapsuuden haitalliset elämäntapahtumat valtimoterveyden muovaajina – etenevä seurantatutkimus FinnBrain- syntymäkohortissa 25 000
Kataja Eeva-Leena Prenatal distress accelerates child telomere erosion but parental positive mental health protect telomeres from accelerated aging across childhood– A FinnBrain Sub study 15 000
KC Prakash Exposure to adverse social behavior at workplace and risk of hypertension and cardiometabolic diseases: a multi-cohort study 15 000
Kesäläinen Jonna Dagis Salo-tutkimushanke, Lasten stressin säätelyn ja oppimisen osatutkimus 10 000
Kiviruusu Olli Stressi, psykosomaattinen oireilu ja mielenterveyden kehitys elämänkulussa - 16-vuotiaiden nuorten seurantatutkimus 22, 32, 42 ja 52 vuoden iässä 25 000
Koivumaa-Honkanen Heli Studies on mental and musculoskeletal health 10 000
Kortesluoma Susanna The functioning and the development of the childhood stress regulation as an early biomarker for emotional and behavioral problems during childhood after prenatal psychological distress exposure 10 000
Lagström Hanna Syömisen taito, ruokakäyttäytyminen ja koettu terveys nuorilla - sosiaalisen elinympäristön merkitys 20 000
Laitinen Kirsi Raskausajan elintavat ja suolistomikrobisto lapsen kehityksen säätelijänä 25 000
Lapinleimu Helena Ulkomailta Suomeen adoptoitujen lasten fyysinen ja psyykkinen terveys Suomessa, FinAdo (Finnish Adoption -Study 3), laajennettu jatkotutkimus 15 000
Lehtimaki Terho Childhood exposures to psychosocial adversities, their epigenetic intra- and intergenerational transmission pathways and connection to adulthood and offspring mental and physical health 20 000
Lehto Reetta DAGIS elintapojen vuorokausirytmit lapsilla 15 000
Lehto Soili Marianne A Comprehensive Meditation and Breath Program (SKY) as an Adjunct Tool to Increase Wellness in Medical Doctors: A Randomized Controlled Trial 20 000
Liira Helena Mikä on toimintakyvyn, oireiden ja elämänlaadun ennuste potilailla, joita on yliopistosairaalassa hoidettu toiminnallisen häiriön vuoksi 20 000
Lingaiah Shilpa Implications of gestational diabetes beyond pregnancy: Long-term cardiometabolic and mental health - FinnGeDi follow up study 10 000
Lukkarinen Minna FinnBrain Atopy — Parental prenatal stress and the risk of atopic diseases in the offspring 15 000
Lundgren Sofie Somatic mutations and aberrant immune responses in acquired aplastic anemia 15 000
Luotonen Silja Varhaiset altisteet ja kehittyvien aivojen toiminta - FinnBrain syntymäkohorttitutkimus. 6 000
Merikanto Ilona Chronotype and the interplay between sociopsychological and biological factors in mental and somatic health 27 000
Merras-Salmio Laura Pikkulasten syömishäiriön syntyyn ja hoitoon vaikuttavat tekijät Lastensairaalassa 20 000
Mustjoki Satu The function of natural killer cells in blood cancers Luonnolliset tappajasolut verisyövissä 50 000
Mäkelä Tia Synnytyksessä traumatisoitumisen taustatekijät ja tunnistaminen 7 000
Mäkinen Marjaana Äidin psykososiaalisen stressin ja kemikaalialtistuksen vaikutus lapsen geenien säätelyyn ja neurologiseen kehitykseen 20 000
Nolvi Saara Vanhemman vaikutus lapsen itsesäätelykykyyn ja siihen liittyviin hermoverkkoihin – varhainen stressi nuoruusikään siirtymistä muovaavana tekijänä 20 000
Nummenmaa Lauri Mapping psychosomatic basis of emotions using total-body positron emission tomography (TOTALBODY) 30 000
Nykänen Laura Approaches to bruxism in dentists, physicians and dental students in Finland 10 000
Ogawa Mika The association between oral health, diabetes, and cardiovascular disease: a dental anxiety perspective 25 000
Paunio Tiina Perimä ja yksilölliset kokemukset univajeen ja stressiherkkyyden taustalla – yhteys muistiin, pitkäaikaiseen työkykyyn ja terveyteen 40 000
Pulakka Anna Ennenaikainen syntymä, ympäristöaltisteet ja myöhempi käyttäytyminen ja kehitys – PEN-tutkimus 15 000
Pulli Elmo From parental psyche to soma and the offspring brain: The intergenerational effects of parental mental health on childhood brain development 15 000
Pulliainen Henrika Vuorovaikutteinen ultraääni raskaana olevan naisen tukena 8 000
Raevuori Anu Varhaisaikuisuuden mielenterveyden vaikutus autonomisen hermoston säätelyyn: pitkittäistutkimus kaksosilla. 30 000
Raitoharju Emma Sotastressin monisukupolviset epigeneettiset vaikutukset 20 000
Ray Carola Sosioekonomisten-, psykososiaalisten- ja ympäristötekijöiden yhteys perheiden luonnossa liikumiseen, lasten luontosuhteeseen, elintapoihin ja hyvinvointiin 20 000
Rimmington Julia The association between mood and anxiety disorders with general medical conditions and mortality. 15 000
Riska Heidi Korkeakouluopiskelijan kipu, psykososiaaliset kuormitustekijät sekä fyysinen toimintakyky 15 000
Rosberg Aylin Maternal pre-pregnancy weight status and the developing brain 24 000
Salo Mikko The impact of leisure time activities in the persistence and remission of attention-deficit/hyperactivity disorder in longitudinal community-based sample 2 500
Scheinin Noora Muistisairauksien varhaiset psyykkiset riskitekijät 25 000
Serasinghe Nithya Title of the doctoral thesis: Interactions among socioeconomic status, home food environment, and children's food consumption 24 000
Silvennoinen Julia Energitillgänglighet och ätbeteende hos idrottare samt dess koppling till kolesterolmetabolism 30 000
Sourander Andre Familjecentrerat distansvårdsprogram som förebygger prykosomatiska och mentala problem hos barn (digiparent) - Implementering, personalisering och genetik 50 000
Stenlund Säde-Päivi Sambandet mellan depression, optimism och människans mikrobiom 30 000
Strömnes Ingunn Aleksitymia sukupuoliahdistuksen vuoksi sukupuoli-identiteettitutkimukseen hakeutuneilla nuorilla aikuisilla Associations between alexithymia and gender dysphoria in young adults 4 000
Toffol Elena A translational approach to metabolomics-based biomarker profiles: underpinning the links between somatic and mental health outcomes and their gender difference 20 000
Tuulari Jetro Creation of brain growth charts of white matter diffusion scalars across the human lifespan to map how psyche and the brain affect metabolic health 20 000
Vangelova-Korpinen Velina Väitöskirjan alustava otsikko: Non-pharmacological interventions for the treatment of persistent symptoms 24 000
Vanhatalo Sampsa Imeväisikäisen uni vanhemman ja vauvan näkökulmasta (Univauva) 25 000
Viljakainen Heli Psykologisk resiliens och vikt – bevis på orsakssamband? 10 000
Virrantaus Hélène Karakterisering av beständiga symtom och deras verkan på livskvaliteten hos patienter, samt hur patientens egen uppfattning om sina symtom och om vården påverkar prognosen 30 000
Vääräsmäki Marja Mielenterveyden sukupolviset ja ylisukupolviset vaikutukset raskausdiabeteksen kehittymiseen, mekanismeihin ja pitkäaikaisennusteeseen 20 000
Wartiovaara-Kautto Ulla Improving Tools For Therapies For High-Risk Hematological Malignancies Stemming From Bone Marrow Failure 20 000


Steiner rahasto, tutkimusapurahat 2024-2025


Baars Erik Saluto-Hygiogenetic Evaluation of Patient-reported Outcome Group (S-HEAL) 15 000
Bergman Monica DREAMING AFTER TRAUMA: The effect of negative emotional memories on dream content 15 000
Borucka Dominika Emotion regulation and well-being in mothers and their infants: intergenerational and intervention approaches 24 000
Eriksson Johan Psykoanalys och existensfilosofi - om psykoanalysens grundbegrepp 10 000
Falcon Mari Empathy and Inter-individual synchrony as predictors of Social Affiliation, Trust and Collaborative Performance during Online and Face-to-Face interaction 30 000
Filimonov Dmitri Electrophysiological correlates of consciousness in auditory modality and multisensory integration 29 000
Granstedt Artur Fortsatta studier av de biodynamiska odlingsåtgärdernas betydelse för den organiska substansens uppbyggnad och kolbindning i marken 6 000
Haanila Heidi Minuuden rakenne ja psyykkinen hyvinvointi 20 000
Hallqvist Beatrice Metallfärgljusterapi som komplementär behandling för patienter med utmattningstillstånd efter infektioner, långvarig trötthet vid Post covid syndrom och diagnosen ME /CFS -en kvalitativ forskning 5 000
Heikkinen Pyry Cooperative excellence through shared music experience - Jaetun musiikkikokemuksen vaikutukset liikkeiden ja aivotason synkroniaan, yhteenkuuluvuuden kokemukseen ja yhteistyöhön. 30 000
Joutsa Juho Tunteiden kehollisten vaikutusten yhteys motorisiin ja ei-motorisiin oireisiin neurologisissa sairauksissa 15 000
Karhu Veli-Matti Moments of Meeting in Adolescent Residential Care – Evidence-Based Guidelines for Trauma-Informed Counselling 5 000
Kolster Annika RECETAS -project Re-imagining Environments for Connection and Engagement: Testing Actions for Social Prescribing in Natural Spaces 6 000
Korja Riikka Child’s Self-Regulation Trajectories and Learning Outcomes at 9.5 and 11 Years of Age 30 000
Korkalo Liisa Kasvisruokavalioiden vaikutukset suoliston mikrobistoon ja aineenvaihduntaan lapsilla ja heidän vanhemmillaan (MIRA2) 20 000
Kostilainen Kaisamari Vastasyntyneiden vieroitusoireiden patofysiologia, moniaistillisen intervention vaikutukset vauvojen vieroitusoireisiin sekä musiikkiterapian vaikutukset äidin ja vauvan väliseen suhteeseen 17 000
Kähönen Juuso Moral Inquiry into Psychedelic Experiences, Values and Self-Transcendence 15 000
Lehtipuu Topi Musiikkikulttuuritarjonnan vaikuttavuus ikääntyneiden hyvinvointiin - Tutkimuksen protokollan selvitysprojekti (feasibility study) 20 000
Lilja Anna Psykoterapia yhteistoimintana – havaitsijaposition rakentuminen, subjektipositio ja minuuden integraatio psykoterapian tuloksena Artikkeliväitöskirja sisältäen kolme artikkelia. 15 000
Lindholm Oskar Vulnerability as a functional and ethical concept in clinical research and care 24 000
Lou Yixue Brain and autonomous nervous system synchronization during social interaction: Effects of depression and loneliness 25 000
Loukola Ville Koronaviruspandemian vaikutukset unien uhkasisältöihin 12 000
Manninen Paavo Psykoanalyyttisen kirjallisuudentutkimuksen merkitys psykoanalyysin hoitomenetelmälle 10 000
Myllyniemi Petri Parantava puhe kielipelinä -artikkelisarja 5 000
Mäki-Asiala Mariaana The feasibility of Swiss NEODOL intervention to enhance neonatal pain management within the Finnish context: A qualitative study 12 000
Patovirta Mikko Lived through bodily experiences related to chronic migraine and body-oriented exercixes 30 000
Pesonen Anu-Katriina REM-sleep as modulator of memories with affective content REM-uni tunnepitoisen muistin muokkaajana REM-sömn som en modifierare av känslomässigt minne 20 000
Piili Reetta Elämän loppuvaiheen hoito, hoitolinjaukset ja päätöksenteko 12 000
Piroddi Corrado Pandemics, Social Distancing, and Social Pathologies. An Ethical and Socio-Philosophical Perspective 15 000
Poikonen Hanna Brain and Body in Dance - Intra and Interbrain Synchrony of Spectators during Live Dance Performance / Aivot ja keho tanssissa – Katsojien sisäinen ja aivojen välinen synkronia tanssiesityksen aikana 15 000
Rautanen Mika Oikeuspsykiatrinen syyntakeisuus 6 000
Rautiainen Laura Loneliness among older adults - significance of nature experiences 3 000
Sampolahti Timo Psykoterapian ymmärtämisen kerroksellisuus - humanismista ja spekulatiivisesta mystiikasta ammentavia luentatapoja. Osa II. 20 000
Saxén Heikki Tutkimus terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaiden välisestä tekoälyavusteisesta dialogista orgaanisen bioetiikan näkökulmasta 10 000
Sihvonen Aleksi Afasian kuntoutumisen ennustaminen ja edistäminen (Predicting and promoting aphasia recovery) 15 000
Slotte Åsa Den gåtfulla kvinnliga smärtan: berättelser om migrän, psykosomatik och misstro inom vården. 20 000
Stein Madeline Examining individual differences factors and clinical assays underlying heterogeneity in nocebo responding 15 000
Suko Yasushi The restorative effects of repeated listening to natural sounds indoors on mental health and well-being 15 000
Tilli Venla Rasvahappojen ruokavaliolähteet, seerumin rasvahappokoostumus ja -aineenvaihdunnan muutokset vegaani-, kasvis- ja sekaruokavaliota noudattavilla lapsilla ja aikuisilla 28 000
Tordera Nuño Eva Faulty Memories (System Error): Bearing Chronic Pain 29 000
Torppa Ritva MULAPAPU-Miten MUsiikki-interventio ja LAulu PArantavat kuulovammaisten lasten PUhekieltä 20 000
Tsakiridou Vasiliki Musical Paths to Well-Being: Guided Imagery and Music Combined with Active Music Therapy for Cancer Survivors. 30 000
Tuisku Katinka Sukupuolidysforian muuttuva diagnostiikka ja kliininen kuva: Arviointi ja hoitojen vaikuttavuus 25 000
Vainio Seppo Exosomes as Mediators of Nature Human Relations impacting Psyco Somatic Stress Reduction in the Lehtosarvi Biodynamic Farm Living Lab Environment 20 000
Valjakka Riikka Tanssi-liiketerapia nuorten masennuksen hoidossa 9 000
Valli Katja Ukrainan sota mielissämme 10 000
Virtala Paula Vauva- ja taaperoiän harrastustoiminta kielen kehityksen tukena (Vauhtivauva) 15 000
Volanen Salla-Maarit Terve Oppiva Mieli -tutkimus tietoisuustaitojen vaikuttavuudesta oppilaiden ja opettajien hyvinvointiin ja mielenterveyteen sekä jalkauttamisesta suomalaisiin peruskouluihin. Aineiston analysointi. 15 000
von Boguslawski Julia Searching for the truth as proclaimed by one’s inner voice”: Theosophy and anthroposophy in Finland 1880–1930 15 000
Weckström Markus Relationaalinen biologia ja elämä teoreettisena käsitteenä 26 000

Steiner rahasto, jatkokoulutus ja projekti-apurahat 2024


Aaltonen Eveliina 1 200
Aaltonen Mika 1 070
Alfthan Nina 500
Antroposofisen lääketieteen yhdistys r.y. 30 000
Antroposofisen terapian yhdistys ry/Antroposofist orienterad terapi rf. 1 700
Eklund Minna 1 200
Ekman Johanna 800
Elämänkaarityö ry 2 000
Erkintalo Sarianne 1 000
Etelä-Pohjanmaan Steiner-koulu 1 650
Helsingin Rudolf Steiner -koulun kannatusyhdistys ry 40 000
Holttinen Salla 2 000
Huhtinen Riitta-Maija 1 000
Ifill Oliver 900
Kalliokoski Timo 1 200
Kanniainen Irmeli 3 500
Kanniainen Irmeli 1 200
Kirmanen Jenna 2 500
Kolster Annika 5 000
Korhonen Mari-Jaana 2 500
Koskinen Janitta 5 000
Kreivi Rita 1 000
Kuismin Karoliina 710
Kuoppamäki Taina 1 200
Kuorikoski Sorja 3 000
Kurppa Reijo 900
Laine-Wager Kirsi 2 500
Lassila Sampo 5 000
Leikas-Mieho Päivi 1 200
Luttinen Elisa 800
Marjatta-koulu 6 000
Marjatta-koulu 10 000
Marjatta-koulun oppimisen tuen ryhmä 10 000
Minna Koskinen 1 200
Niskanen Anne 1 200
Nordling Matti 1 000
Okkonen Pentti 1 200
Pietikäinen Maija 3 000
Biodynaaminen yhdistys - Biodynamiska föreningen ry 15 000
Raunela Eeva 20 000
Riipinen Nina 1 200
Salvador Diego 800
Snellman-korkeakoulu 20 000
Somero Anne-Marie 1 200
Suhonen Sanna 1 200
Suomen antroposofisen lääketieteen lääkäriyhdistys SALLY ry 2 000
Suomen eurytmiaterapeutit ry 3 000
Sylvia-koti yhdistys ry 1 000
Sylvia-koti yhdistys ry 10 000
Sylvia-koti yhdistys ry / Tapolan kyläyhteisö 20 000
Tolmunen Pirkko 1 200
Ulkuniemi Sirpa 1 300
Understödsföreningen för Rudolf Steinerskolan i Helsingfors 40 000
van Kessel Luc 1 500
Vapaan Eurytmiataiteen yhdistys ry 10 000
Vapaan Eurytmiataiteen yhdistys ry 10 000
Viinamäki Bea 800
Wihuri Redmond Maarit 1 000
Äärelä Marjo 1 200