Apurahojen selvitys

Tutkimusapurahat, jotka on myönnetty kaudelle 2024–2025, selvitetään 15.12.2025 mennessä. Jos tutkimuksen kestoa on pidennetty, on selvitys toimitettava viimeistään 31.3.2028.

Selvitys vuoden 2024 jatkokoulutus ja projektiapurahan käytöstä on toimitettava
heti koulutuksen tai projektin päätyttyä, kuitenkin viimeistään 30.6.2025.

Lisäaikaa selvitykselle voi anoa apurahajärjestelmän kautta.

Selvitykset on toimitettava ainoastaan sähköisesti.

Apuraha voidaan periä takaisin, mikäli sitä ei ole käytetty hakemuksessa olevaan tarkoitukseen.

Kirjaudu järjestelmään ja täytä selvityslomake