Apurahojen selvitys

Tutkimusapurahat jotka on myönnetty kaudelle 2020-2021, selvitetään 15.12.2021 mennessä. Jos tutkimuksen kestoa on pidennetty, on selvitys toimitettava viimeistään 31.3.2024.

Selvitys jatkokoulutus ja projekti-apurahan käytöstä on toimitettava
heti koulutuksen tai projektin päätyttyä, kuitenkin viimeistään 31.12.2022.
Mikäli haette uutta apurahaa 2022 on selvitys tehtävä viimeistään
15.12.2021.

Lisäaikaa selvitykselle voi anoa apurahajärjestelmän kautta.

Selvitykset on toimitettava ainoastaan sähköisesti.

Apuraha voidaan periä takaisin mikäli sitä ei ole käytetty hakemuksessa olevaan tarkoitukseen.

Kirjaudu järjestelmään ja täytä selvityslomake