Apurahat

Säätiön apurahajaon tarkoituksena on tukea lääketieteellistä tutkimusta joka painottaa psyyken vaikutusta kehoon ja veren tutkimusta. Tutkimuksen on noudatettava perinteisiä tutkimusmenetelmiä tai perustua Rudolf Steinerin antroposofiseen lääketieteeseen. Näiden aihepiirien tutkimusta säätiö tukee myöntämällä tutkimusapurahoja ja tukemalla jatkokoulutusta. Säätiö järjestää myös lääketieteellisiä symposiumeja.