Resestipendium från Kulturfonden

Ansök om resestipendium från Svenska kulturfonden

Svenska kulturfonden har specialfonder som riktar sig till det medicinska forskningsfältet. Genom bidragsformen Stipendier för fortbildning och behörighetsgivande studier kan forskare inom medicin ansöka om understöd för att delta i vetenskapliga konferenser. Ett stipendium täcker en del av deltagaravgiften, login och resorna.

Bidragsformen har fri ansökningstid och sökande får svar inom några veckor. Mera information finns på Kulturfondes webbplats.