Pia Vuolanto

Pia Vuolanto

Pia Vuolanto är doktor i samhällsvetenskap vid Tampereen yliopisto. Hon forskar kring nuläget och förutsättningarna för antroposofisk medicinsk forskning i Finland med stöd av stipendiet hon erhöll 2016 från Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse. Hon är intresserad av de rådande schismerna mellan den traditionella och alternativa medicinska vården och forskningen. Hon konstaterar att de olika alternativa vårdmetoderna inte kan dras över en kam för de har alla sin särprägel beträffande utgångspunkt och betraktelsesätt.

Antroposofiska medicinen är ett område som i dessa diskussioner fått en ickevetenskaplig stämpel. Vuolanto har gjort ett sammandrag av finländska forskningar där den antroposofiska medicinen i någon mån beaktats. Forskningar som hon har sammanfattat har påvisat att olika befolkningsgrupper i Finland har en svag kännedom om antroposofisk medicin. Också vårdpersonalen har svaga kunskaper i antroposofisk medicin.

Forskningen grundar sig på intervjuer med antroposofiska läkare och forskare. Vuolanto konstaterar att den antroposofiska medicinen verkar vara ett mycket smalt område i Finland och att det görs mycket litet forskning i ämnet. Då man analyserar motsättningarna mellan den traditionella och antroposofiska medicinen är det viktigt och betydelsefullt att förstå den antroposofiska medicinens ursprung, vetenskapsdefinition och det kontroversiella i läran.

Pia Vuolanto

Pia Vuolanto