Pia Vuolanto

Pia Vuolanto

Pia Vuolanto on yhteiskuntatieteiden tohtori Tampereen yliopistosta. Gyllenbergin säätiön rahoittamassa hankkeessa hän tutkii antroposofisen lääketieteen tutkimuksen asemaa ja edellytyksiä Suomessa. Häntä kiinnostavat kiistat, joita käydään perinteisen lääketieteen ja vaihtoehtoisen lääkinnän välillä. Hän toteaa, että kaikkia vaihtoehtoisia hoitomuotoja ei voida yhdistää samaan laariin, koska ne muodostavat niin monimuotoisen kentän erilaisine lähestymistapoineen ja lähtökohtineen.

Antroposofinen lääketiede on esimerkki alasta, joka saa kiistoissa epätieteen leiman. Vuolanto on tehnyt yhteenvetoa suomalaisista tutkimuksista, joissa antroposofinen lääketiede on jollain tavalla huomioitu. Tutkimuksissa on todettu, että Suomessa eri väestöryhmät tuntevat antroposofista lääketiedettä vähän. Niinikään terveydenhuollon henkilökunnalla on todettu olevan vähän tietoa antroposofisesta lääketieteestä.

Vuolanto kerää hankkeessaan haastatteluja suomalaisilta antroposofisilta lääkäreiltä ja tutkijoilta. Hän toteaa, että antroposofinen lääketiede vaikuttaa hyvin pieneltä alalta Suomessa ja alan tutkimusta tehdään vain vähän. Vaihtoehtolääkinnän ja lääketieteen vastakkainasettelun analysoinnissa antroposofisen lääketieteen lähtökohtien, kiistanalaisuuden ja tiedekäsityksen ymmärtäminen on kuitenkin merkityksellistä ja tärkeää.

Pia Vuolanto

Pia Vuolanto