Stiftelsen köper två verk av Schjerfbeck till samlingen och delar ut 3 miljoner för medicinsk forskning

Stiftelsen köper två verk av Schjerfbeck till samlingen och delar ut 3 miljoner för medicinsk forskning

Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse firar 75-årsjubileum med att köpa två verk av Helene Schjerfbeck och bevilja 3 miljoner euro i stipendier för medicinsk forskning inom psykosomatik. Stiftelsen driver konstmuseet Villa Gyllenberg på Granö där verken som förvärvats i maj kommer att visas från och med 26.6.

Stipendier för forskning i stress, smärta och sömnlöshet

År 1949 grundades Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse som stöder medicinsk forskning inom psykosomatik samt ansvarar för en konstsamling och konstmuseet Villa Gyllenberg. För perioden 2024–2025 beviljar stiftelsen stipendier för sammanlagt 3 miljoner euro. Flera av de forskningsprojekt som fått understöd handlar om stress och om hur föräldrarnas levnadsvanor och val inverkar på barnens utveckling. Saara Nolvis studie Vanhemman vaikutus lapsen itsesäätelykykyyn ja siihen liittyviin hermoverkkoihin – varhainen stressi nuoruusikään siirtymistä muovaavana tekijänä (Förälders inflytande på barns självreglerandeförmåga och därmed relaterade nervnät – tidig stress, en faktor som inverkar på övergången till tonåren) beviljas 20 000 euro och Eero Kajanties studie Varhainen stressi, kardiometabolinen ohjelmoituminen ja ylisukupolvinen terveys ennenaikaisesti syntyneillä (Tidig stress, kardiometabolisk programmering och nedärvd hälsa hos prematurer) beviljas 40 000 euro.

I forskningsrubrikerna lyfts också sömnlöshet, smärta och musikens inverkan på kroppen fram. Stiftelsens mångåriga stipendiemottagare Eija Kalso beviljas 30 000 euro för sin studie Tunteet, uni, kipu ja elämänlaatu vaikeaa endometrioosia sairastavilla potilailla (Känslor, sömn, smärta och livskvalitet hos patienter med svår endometrios). Pyry Heikkinen får å sin sida 30 000 euro för sin studie Jaetun musiikkikokemuksen vaikutukset liikkeiden ja aivotason synkroniaan, yhteenkuuluvuuden kokoemukseen ja yhteystyöhön (Delade musikupplevelsers inverkan på rörelse- och hjärnsynkronisering, gemenskapskänsla och samarbete). En förteckning över alla stipendiemottagare finns på stiftelsens webbplats.

Jubileumsåret till ära kommer stiftelsen också att dela ut ett pris på 50 000 euro till en framstående forskare eller forskargrupp med fokus på psykosomatik. Priset delas ut vid jubileumsårets symposium i september. Symposiet, som redan är fullbokat, arrangeras i 19–20.9 på Hanaholmen under rubriken Psychosomatic medicine revisited. Talare vid det högprofilerade symposiet är bl.a. de framstående medicinska forskarna prof. Peter Fonagy och prof. Richard Davidson.

Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse har gjort ett långsiktigt arbete för att främja forskning i psykosomatisk medicin, och vi är mycket glada över att kunna stödja så här betydelsefulla forskningsprojekt. Vi fick in 360 ansökningar, de flesta av hög kvalitet, och vår beviljandegrad är över 30 %, säger Jannica Fagerholm, stiftelsens verkställande direktör.

Stipendiemottagare 2024-2025

Konstsamlingen kompletteras med två verk av Schjerfbeck

Helene Schjerfbeck var Ane Gyllenbergs favoritkonstnär, och efter paret Gyllenbergs frånfälle har stiftelsen kompletterat samlingen med ett flertal av konstnärens verk. I maj 2024 förvärvades Helene Schjerfbecks Dam i rött och svart, ca 1930, olja på duk, och Den flyende grevinnan, 1917, kol, akvarell och gouache på papper. Efter köpen ingår 41 verk av Schjerfbeck i museets samling. Stiftelsen har dessutom köpt Porträtt av Dora Estlander, 1910, olja på duk, av Verner Thomé. Den flyende grevinnan, som köptes från en privatsamling, visas för närvarande på Villa Gyllenbergs utställning Schjerfbeck & mode – konst och dräkthistoria 1880–1950.

Dessa verk är ett utmärkt tillskott till vår konstsamling. Dam i rött och svart har tidigare tillhört Ane Gyllenberg, men gick redan i ett tidigt skede till hans dotter vars arvingar senare gav verket vidare. Stiftelsen har nu köpt verket tillbaka genom Galerie Donner i Helsingfors, och vi är verkligen glada över att ha fått det tillbaka till Villa Gyllenberg, säger museets intendent Lotta Nylund.

Läs mer om verken

Den omåttligt populära utställningen Schjerfbeck & mode har hittills setts av över 33 000 besökare. Under de sista veckorna förlängs utställningens öppettider så att museet är öppet 29.5–9.6, onsdag till söndag kl. 11–18. Verken Dam i rött och svart och Porträtt av Dora Estlander kommer att visas på utställningen I tiden. Samling Ane Gyllenberg som öppnas 26.6.2024.

Symposiet Psychosomatic medicine revisited på Hanaholmen 19–20.9.2024.

Schjerfbeck & mode – konst och dräkthistoria 1880–1950 pågår till 9.6.2024 på Villa Gyllenberg.