Kunskapens ansikten - Kirsi Pietiläinen ”Samhället är rätt så hårt mot feta människor”

Kunskapens ansikten - Kirsi Pietiläinen ”Samhället är rätt så hårt mot feta människor”

”Många finländare har gamla, föråldrade tankar om hur fetma ska behandlas”, säger professor Kirsi Pietiläinen. Särskilt i sin undervisning vill hon vädra dem för att framtidens läkare ska kunna bemöta patienterna med respekt. Pietiläinen är en av de forskare som har beviljats en professur av Gyllenbergs stiftelse.

På pappret ser allt så enkelt ut: när man äter mindre och rör på sig mer går man ner i vikt. Sanningen är ofta något helt annat, vet Kirsi Pietiläinen som är professor i klinisk metabolism vid Helsingfors universitet.

Hon har specialiserat sig på fetma och dess följdsjukdomar, som vuxendiabetes eller s.k. diabetes typ 2. Just "fetmans biologi”, dvs. svårigheten att gå ner i vikt, har länge intresserat Pietiläinen. Ju längre hon har studerat ämnet, desto mer komplicerat börjar pusslet verka.

”De olika sätt kroppen tar till för att motsätta sig viktminskning har börjat gå upp för forskarna först under de senaste åren”, säger Pietiläinen. Forskare har t.ex. märkt att fetma minskar mängden tarmhormoner som reglerar mättnadskänslan. Ju mindre det finns av dessa hormoner, desto svårare kan det vara att gå ner i vikt. Och när man försöker göra det, minskar hormonerna ytterligare. Det är kroppens egen, märkliga motreaktion.


”Tänk bara vilken psykologisk effekt det har att ständigt försöka banta, utan att någonsin lyckas”, funderar Pietiläinen. Självkänslan sjunker, man känner skuld och tänker att man är dålig på alla sätt. Det kan bli en tung börda.

Målet är läkare som vet hur de gör

I Pietiläinens professur ingår framför allt forskning om fetma och att lära ut vad fetma är.

När hon själv studerade vid medicinska fakulteten i slutet av 1990-talet var ansatsen att tala om hur fetma bör behandlas inte särskilt praktiskt inriktad. Trots att Pietiläinen hade forskat om fetma redan i många år och doktorerat på ämnet, hade hon inget rättesnöre för att bemöta patienterna.

”Mötet med min första överviktiga patient på hälsocentralsmottagningen gjorde mig skräckslagen. Hjälp, jag vet inte vad jag ska säga till den här personen. Och hur kan jag då hjälpa?” minns Pietiläinen.

Det är svårt att veta hur man ska göra för att mötet ska bli bra fast ämnet är känsligt. På universitetet övade vi inte detta i någon egentlig mening. Undervisningen på den tiden var fortfarande mycket teoretisk.

”Man kunde räkna upp att fetma inte är bra på grund av det här och det där, eller att den leder till sjukdomar av vissa slag”, tillägger hon. Men inte mer än så. Pietiläinens mål i undervisningen är att de studerande inte ska stå lika handfallna på mottagningen som hon.

”Jag lär ut hur man talar om fetma och hur man kan ta upp den med patienten utan att det upplevs som skuldbeläggande. Dessvärre behandlas många patienter illa även inom hälso- och sjukvården”, konstaterar hon.

bild

Slut på skuldbeläggandet

Pietiläinen vill framför allt ge nya läkare tydliga verktyg för att behandla fetma.

Under de senaste åren har hon själv varit med och utvecklat sådana. En av framgångshistorierna är Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts Hälsovikthus. Det är en digital tjänst där yrkespersoner inom olika områden skräddarsyr en individuell coachning för varje patient att gå ned i vikt.

”Vi har gjort en studie om Hälsovikthuset och fick helt nyss den första artikeln om dess effekter publicerad. Modellen förefaller ge goda resultat”, säger Pietiläinen.

Med hjälp av Hälsovikthuset har patienterna gått ner i vikt cirka fem procent i snitt, vilket enligt Pietiläinen har betydelse för hälsan. Resultatet är detsamma eller t.o.m. bättre än det som tidigare har uppnåtts med personlig coachning ansikte mot ansikte.

Utöver att Kirsi Pietiläinen undervisar och forskar syns hon ofta också i medierna. Hon intervjuas när man vill veta mer om orsakerna till och behandlingen av fetma. Pietiläinen själv önskar att diskussionsklimatet skulle bli mer medkännande.

”Samhället är rätt så hårt mot feta människor. Det är ett tema som jag vill föra diskussion om.”

Fetma betraktas som en folksjukdom och att hitta en lösning på den är en stor samhällelig fråga. Professorn tror inte att lösningen hittas genom att peka finger.

”Jag vill att människorna slutar skuldbelägga både sig själva och andra”, säger Pietiläinen.

Kirsi Pietiläinen, f. 1970

- professor i klinisk metabolism vid Helsingfors universitet sedan 2019

- specialistläkare i internmedicin, medicine doktor och magister i livsmedelsvetenskaper

- överläkare på Obesitetscentralen i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt

Artikeln ingår i Gyllenbergs stiftelses artikelserie, Kunskapens ansikten. Serien presenterar forskare och universitet som tilldelats en professur eller donation av stiftelsen.