Kunskapens ansikten - Eija Kalso ”Det är viktigt att förstå psykets betydelse vid behandling av smärta”

Kunskapens ansikten - Eija Kalso ”Det är viktigt att förstå psykets betydelse vid behandling av smärta”

”Genom att själv forska får en läkare ett helt annat grepp om att förstå och behandla smärta”, säger professor Eija Kalso som är professor i smärtmedicin vid Helsingfors universitet. Under de senaste årtiondena har hon forskat i smärta ur olika perspektiv, från att avbilda hjärnan till genetik. Kalso är en av de forskare vars professur har finansierats av Gyllenbergs stiftelse.

Professor Eija Kalso lägger vant kalla fakta på bordet: 40 procent av de första besöken i primärvården i Finland beror på smärta av något slag. Av långvarig smärta lider cirka var femte europé.

”Smärta orsakar individen själv och familjen ett väldigt lidande, men givetvis även stora kostnader för samhället”, säger Kalso.

Inget under alltså att smärta, dess uppkomst, behandling och effekter har undersökts ur de mest olika aspekter. Vad skulle det hända om kraftig smärta skulle behandlas med att injicera morfin i ryggmärgsvätskan? Kan en avbildning av hjärnan visa hur effekterna av smärtstillande läkemedel och placebo skiljer sig från varandra? Eller hur påverkar genetiken smärta?

Alla de här är frågor som Kalso själv har varit med och utrett i flera forskargrupper såväl i Finland som i Sverige och Storbritannien. Smärtprofessorn har sett hur förhållningssättet till smärta och behandlingen av den har förändrats både inom läkarkåren och mer allmänt i samhället från 1970-talet till i dag.

”Under de här åren har vi fått en oerhört mycket klarare uppfattning om det smärtreglerande systemet”, säger Kalso.

kalso

Läkarna varnade för opiatkrisen redan på 1990-talet

Opioiderna revolutionerade på sin tid smärtbehandlingen. När Kalso inledde sin forskarbana kunde t.ex. cancerpatienternas smärtor inte behandlas med starka morfin- eller oxikodontabletter. I dag är tabletterna till stor hjälp för många.

Samtidigt har missbruket av opioider blivit ett stort problem. Förenta Staterna och Kanada har råkat i kris när tiotusentals människor varje år dör av överdosering av opioider. Läkemedelsmissbrukarna kan räknas i miljoner. I Finland är läget lyckligtvis ett annat. Enligt Kalso vaknade man tidigt i de nordiska länderna.

”Smärtläkarna i de nordiska länderna diskuterade redan i mitten av 1990-talet olika principer som bör följas vid ordination av opioider för att inte begå fel”, säger Kalso. Som farmakolog och smärtläkare började hon redan i ett tidigt skede oroa sig för vart en mer omfattande användning av opioider kan leda.

”Frågan oroade i synnerhet eftersom patienter som lider av långvarig smärta ofta har psykosociala problem som disponerar för missbruk av starka smärtläkemedel”, säger Kalso.

Under de senaste åren har hon undervisat läkarstuderande även i farmakologi, t.ex. i hur olika läkemedelssubstanser påverkar kroppen.

”Det är mycket viktigt att läkarna förutom att ha god insikt i farmakologi även själva bedriver grundforskning. Den vägen får man ett alldeles annat grepp för att förstå och behandla smärta.”

Fler psykologer till stöd för läkarna

Också läkarnas förhållning till smärta har förändrats under 40 år, anser Kalso. Förutom i farmakologi håller hon årligen olika kurser om smärtbehandling för blivande läkare.

”I dag förstår läkarstuderandena vad psyket betyder vid behandlingen av smärta”, säger Kalso. Där kan man hämta kraft, med det kan också vara ett hinder för ett gott behandlingsresultat. ”Den psykosociala sidan är mycket viktig eftersom t.ex. ångest kraftigt förvärrar smärtan och minskar de smärtlindrande metodernas effekt.” Dessvärre är finländarnas ställning inte likvärdig när det kommer till smärtbehandling. Kalso är bekymrad över att inte alla smärtkliniker, för att inte tala om primärvården, har möjlighet att bilda mångprofessionella grupper, där t.ex. en psykolog deltar i utvecklingen av icke-medicinska smärthanteringsmetoder.

”Vi har all kunskap för att möjliggöra god behandling av smärta. Men vi har inte befattningar för utbildade personer insatta i smärtbehandling.”

Eija Kalso, f. 1955

- professor i smärtmedicin vid Helsingfors universitet sedan 2004

- specialistläkare i anestesiologi samt medicine och kirurgie doktor

- långvarig överläkare vid smärtkliniken vid Helsingfors universitets centralsjukhus

- ett flertal priser, bl.a. arkiater Risto Pelkonens pris 2012 samt Pohjolas och Suomi-bolagets medicinska pris för banbrytande forskning och utbildning i smärtbehandling 2020

Artikeln ingår i Gyllenbergs stiftelses artikelserie, Kunskapens ansikten. Serien presenterar forskare och universitet som tilldelats en professur eller donation av stiftelsen.