Vi har glädjen att presentera våra nya styrelsemedlemmar!

Vi har glädjen att presentera våra nya styrelsemedlemmar!

Till medicinska sakkunnignämden välkomnar vi Taisto Sarkola, docent i barnmedicin vid Helsingfors universitet och Lena Thorn, biträdande professor i allmänmedicin och primärvård vid Helsingfors universitet.

Ny medlem i musienämnden är Minna Sarantola-Weiss, forskningschef vid Helsingfors stadsmuseum och docent i kulturhistoria vid Helsingfors universitet.

Varmt välkomna! Vi ser fram emot att få samarbeta med er!

thorn sarkola
sarantola weiss