Rolf Nylund

Rolf Nylund

Rolf Nylund är aktiv inom den biodynamiska rörelsen och har en biodynamisk trädgård i anslutning till Kurala Bybacke i Åbo där han odlar ljusrot, skiftesodlar grönsaker och blommor. Han vårdar också en jordbikupa vars flitiga bin sköter pollineringen i trädgården. Han har under flera års tid hållit kontakt med biodlaren och biodynamiska odlaren Ralf Rössner (Nordhastedt, Tyskland) och inbjudit honom att föreläsa på seminarier i Finland om jordbikupor och ljusroten. Temat för det senaste seminariet 1- 4.3.2018 var ”Bin, ljusroten och vatten”. Stiftelsen har understött dessa seminarier.

Binas situation är bekymmersam för antalet bin minskar årligen. Bin pollinerar 70 – 80 % av alla växter. Det är inte ett alternativ att förädla självpollinerande växter, utan man måste öka binas motståndskraft så att de bättre klarar av kvalster och miljöproblem. Ralf Rössner har upptäckt att om man bygger jordbikupor för ett bisamhälle kan de själva lära sig att kapsla in kvalstren i vax och kväva dem. Det är högst sannolikt att det här beteendet överförs till andra bisamhällen i närheten vilket gagnar hela bistammen.

jordbikupa.jpg#asset:2309


Jordbikuporna byggs av en massa bestående av lera, dynga, sand, vatten och kefirmjölk. Man gör en ram för boet av parabelformat böjda videkvistar som sticks ner i en bottenplatta i formen av en cirkel. Massan kramas till klumpar som radas som bollarna i en snölykta kring ramverket. Väggen klappas ihop till en slät vägg med våta händer. Upptill gör man en horisontell lucka som ingång. De första invånarna består av ett bisamhälle som man köper hos en biodynamisk biodlare. Bina formar fritt innandömet i kupan och bildar droppformade fritt hängande vaxkakor.

Trädgården invid jordbikupan är indelad i sex områden där växterna skiftar plats årligen i en given ordning. I rabatterna odlas blommor, frukter och jordförbättrande grönsaker. I mitten står ett hundraårigt äppelträd som samtidigt är växtstöd för krasse.

Biodynamiskt jordbruk är en odlingsmetod som baserar sig på ekologisk odling och tron att esoterism och kosmiska krafter påverkar grödorna. Biodynamiska odlare anser därför att det för människan och bina är frågan om mycket mer än ren växtpollination. Nektarn i blommorna bildar ett lysande kraftfält som gör blomman mottaglig för kosmiska krafter som drar till sig luftens sylfer, luftdrickande ljusväsen. Endast honungsbina anses andliga nog att lockas av sylfernas överjordiska sylfdans och utföra en kosmisk befruktning.

År 1753 katalogiserade Carl von Linné växtfamiljen Dioscorea bland jamsarterna. Ljusroten var en känd medicinalväxt redan på Platons tid och användes redan då inom kinesisk läkekonst. Upphovsmannen till biodynamisk odling, Rudolf Steiner, var i början av 1900-talet bekymrad över hur livsmedlen påverkar vår fysiska hälsa. Han hade också insikter i hur maten påverkar vår andliga utveckling. Han ansåg att fel typs mat kan göra oss oförmögna att tänka andliga tankar, vilket leder oss allt djupare in i ett andligt mörker. För att kunna höja oss över detta materialistiska tänkande föreslog Rudolf Steiner att vi borde utforska möjligheterna att odla ljusrot (Dioscorea batatas) så att den i framtiden ersätter potatisen som huvudnäring. Steiner ansåg att ljusroten har en förmåga att lagra eteriskt ljus och kan föra ljuset vidare in i våra eterkroppar. Som antroposofisk medicin ordineras den för att stimulera matsmältningen, driva ut vätska, öka aptiten, föryngra, sänka blodsockret, stärka mjälten och lungorna, stärka effektivt motståndskraften och stabilisera emotionell obalans.

Rolf Nylund

Rolf Nylund