Steinerfondens  fortbildnings- och projektstipendier 2023

Steinerfondens fortbildnings- och projektstipendier 2023

DENNA ANSÖKNINGSPERIOD GÄLLER INTE FORSKNINGSSTIPENDIER!

Ansökningstiden för Steinerfondens fortbildnings- och projektstipendier för perioden 2023 är 24.12.2022-31.1.2023.

Understöd beviljas för anordnande av och deltagande i antroposofisk medicinsk fortbildning, litteraturutgivning samt utbildning och projekt gällande biodynamisk odling.

Ansökningstiden är 24.12.2022–31.1.2023.

Anvisningar, utdelningskriterier, ansökningsblankett och kontaktuppgifter finns på stiftelsens hemsida

www.gyllenbergs.fi