Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse delar ut drygt 3,2 miljoner euro i understöd för perioden 2022-2023

Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse delar ut drygt 3,2 miljoner euro i understöd för perioden 2022-2023

2,7 miljoner euro delas ut för stipendier för medicinsk forskning, fortbildning och projekt. Summan omfattar totalt 173 stipendier.

Därtill donerar stiftelsen 540 000 euro till finländska universitet. Donationerna riktas till Aalto yliopisto, Helsingfors universitet, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto och Åbo Akademi.

“Inom de medicinska fakulteterna, men också på annat håll bland våra universitet, görs värdefullt arbete som anknyter sig till vår stiftelses ändamål. Vi understöder vetenskaplig forskning med tonvikt på det psykiska välbefinnandets inverkan på den fysiska hälsan. Forskningsarbetet kan vara traditionell medicinsk forskning, men också till forskning kring t.ex. boendemiljöns eller sociala faktorers inverkan på hälsan, säger Jannica Fagerholm, VD på Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse.