Följade ansökningsperiod för Steinerfondens fortbildnings- och projektstipendier är 24.12.2022-31.1.2023! Denna ansökningsperiod gäller INTE forskningsstipendier!

Media

Bildförfrågningar och rättigheter kan riktas till villa@gyllenbergs.fi