Steiner-rahaston jatkokoulutus- ja projektiapurahojen seuraava hakuaika on 24.12.2022-31.1.2023! Tämä apurahahaku EI koske tutkimusapurahoja!

”Koko elämäni on perustunut totuuteen ja oikeudenmukaisuuteen”

— Ane Gyllenberg

Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö tukee apurahoin tutkimusta psykosomatiikan ja antroposofian saralla sekä ylläpitää taidemuseo Villa Gyllenbergiä.