Talare

Foto: Hannele Salminen
Hannaleena Heiska utexaminerades som magister i bildkonst från Konstuniversitetets Bildkonstakademi år 2006. Förutom måleri och teckning arbetar hon även med performans och rörlig bild. Heiska var nominerad till Ars Fennica-priset 2011. Hon har deltagit i utställningar både i hemlandet och internationellt, den senaste privatutställningen hölls i Åbo konstmuseum våren 2019. I internationella sammanhang har hon förevisats bland annat vid Momentum-biennalen i Norge 2019, Ural Industrial Biennal of Contemporary Art i Jekaterinburg 2017 samt med en privatutställning i Göteborgs konstmuseum 2015. Hennes verk finns i flera betydande konstsamlingar som t.ex. i Göteborgs konstmuseum, Kiasma och EMMA. Heiskas videoverk har visats på flera festivaler i Europa. Vid Vienna Shorts belönades Ridestar (2010) med juryns specialomnämnande år 2011 och vid Helsingfors kortfilmsfestival 2013 belönades Today We Live (2012) med huvudpriset i kategorin experimentell film.
Docent Ruth Illman är föreståndare för Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning i Åbo och medlem av Signe och Ane Gyllenbergs stiftelses museinämnd. Hon är FD i religionsvetenskap och TD i judaistik, de främsta forskningsintressena rör religion och konst (speciellt musik), kulturmöten och religionsdialog samt samtida judendom.
Kai Kartio (f.1961) är konsthistoriker och fungerar som museichef för Amos Rex. Han är även medlem av Signe och Ane Gyllenbergs stiftelses museinämnd. Han har teosofisk familjebakgrund.
Ilona Keňová är en tjeckisk danskonstnär som är bosatt i Finland. Hon är utexaminerad magister i danskonst från Prags akademi för scenkonst. Hon arbetar som dansare, lärare och koreograf. För Ilona är danskonsten en reflektion och expression av livet.
Konst- och religionsforskare FD Nina Kokkinen har forskat brett kring finländska konstnärers kopplingar till esoterisk andlighet. I doktorsavhandlingen som granskades år 2019 undersökte hon hur Akseli Gallen-Kallelas, Hugo Simbergs och Pekka Halonens konst är kopplat till esoterism. Facklitterära Totuudenetsijät (Vastapaino 2019) baserar sig på Kokkinens avhandling och Finska konstföreningen belönade verket för högklassig konstskrivning. Kokkinen har kuraterat utställningen Vägen till dold kunskap som pågår 3.6-11.10.2020 på Villa Gyllenberg samt andra utställningar med esoterism som tema.
Heikki Kännö är en 51-årig författare från Åbo. Han har gett ut två böcker var av den första, Mehiläistie (Sammakko 2017), beskriver den tyska performanskonstnären Joseph Beuys shamanistiska konst. Den andra, Sömnö (Sammakko 2018), tangerar bland annat G.I. Gurdjieffs läror och behandlar frågor rörande odödlighet. Sömnö vann Runebergspriset år 2019. Sammakko ger ut Kännös tredje bok, Runoilija, i början av 2020. I Runoilija vävs en Faust-tematiserad berättelse samman med Friedrich Nietzsches, Elisabeth Förster-Nietzsches och Rudolf Steiners livsöden. Kännös bakgrund ligger i konstvärlden. Han är utbildad till konstmålare och har fungerat som bildkonstnär och grafiker.
Maarit Leskelä-Kärki, FD, docent, är universitetslektor i kulturhistoria vid Åbo universitet. Hon forskar i sambanden mellan liv och berättande med fokus på skrivandets kulturhistoria och esoterism i Finland under början av 1900-talet. Hon leder det finska forskningsprojektet Uuden etsijät som kartlägger den finländska esoterismens kulturhistoria.
J O Mallander (f. 1944) har verkat som bland annat konstnär, kritiker, gallerist och kurator sedan 1968. Han fördjupade sig tidigt i österländska kulturer, närmast zenfilosofi och taoism. Senare blev han intresserad av tibetansk buddhism och han tolkar helst samtida konst och kulturfenomen ur det perspektivet.
Konsthistoriker FM Lotta Nylund är intendent för konstmuseet Villa Gyllenberg och initiativtagare till Villa Gyllenbergs symposium, utställning och publikation som granskar esoterism i finländsk konst.
Jani-Petteri Olkkonen är teaterregissör (MA), scen- och ljudkonstnär samt lärare. Fokus i hans konst ligger på hur ritualistiska traditioner konverserar inom ramen för nutidskonst.
FD Riikka Stewen är forskare i konsthistoria och nutidskonst med ett särskilt intresse för kulturellt och materiellt minne. Hon har i ett flertal publikationer behandlat gränssnittet mellan konst och filosofi samt skrivit om bland annat nutidskonst och teori. Stewen har undervisat vid bl.a. Konstuniversitetet samt Helsingfors universitet och Åbo universitet, och har även sammanställt utställningar. Just nu intresserar hon sig för kopplingarna mellan naturfilosofi och samtidskonstteorier.